Ara
Close this search box.

65X50 A Smartguard X-ray Paket Kontrol Cihazları Sartnamesi

65X50 A X-RAY ÇANTA-BAGAJ KONTROL CİHAZI
TEKNİK ŞARTLAR
 1. X-ray cihazın tünel ölçüleri aşağıda belirtilen aralıklarda olacaktır.

  Tünel Genişliği : 620-655mm.
  Tünel Yüksekliği : 480-505mm.

 2. X-ray cihazı, kendinden başka cihazlarda enterferansa meydan vermeyecek şekilde korunmuş olacaktır. Ayrıca cihazın kendisi de her türlü radyo vb. frekanslardan ve güç beslemesi etkilenmeyecektir.
 3. X-ray cihazı; Şehir şebekesi ile beslenecek olup, ±%15 enerji dalgalanmalarından etkilenmeyecek yapıda olacak ve kısa süreli enerji kesilmelerinde cihazın set-up değerlerinde herhangi bir bilgi kaybı ve değişimi olmayacaktır. Enerji tekrar normal hale döndüğünde cihaz ayrıca bir ayar gerektirmeden tüm fonksiyonları ile çalışmasına devam edecektir.
 4. X-ray cihazında ihtiyaç görüldüğünde sadece yetkili görevlinin cihazın Set-Up değerlerini değiştirip bu değişikliği kayıt etme imkânı olacaktır. Set-Up işlemi yapılırken yetkili görevlinin yapacağı hatalı işlemlerin cihazın temel fonksiyonlarını bozması engellenmiş olacaktır.
 5. X-ray cihazı en son teknoloji ürünü, bilgisayar tabanlı ve Windows 7 işletim sistemine sahip olacaktır. Bagaj içindeki patlayıcı madde görüntüleri REAL TIME olarak ayrılacak ve operatörün dikkatini çekecek tarzda işaretlenecektir. (Çerçeveye alınması veya o kısmın başka bir renkte görüntülenmesi gibi) Cihaz bu fonksiyonları ON/OFF anahtarının açılması ile yerine getirmeye başlayacak ve her zaman aktif durumda kalacaktır.
 6. X-ray cihazı; İncelemeye tabi tutulan bagaj ve cisimlerin tespit ve teşhisinde görüntüsünün analizini yapmak üzere sadece organik ya da sadece inorganik maddeler olarak gösterecektir.
 7. X-ray cihazının algılayıcı sensörleri; Koli, bagaj ve çantaların çarpması sonucu hasar görmemesi adına korunmuş olacaktır.
 8. X-ray cihazının ara bağlantıları soketli (konnektörlü) tipte olacaktır.
 9. X-ray cihazının besleme gerilimi 220 V AC ±%10, 50 ±%3HZ ve İşletme şartları ise 0°C – 45°C depolama şartları ise -20°C +60°C ve 20% – 98% yoğunlaşmayan bağıl nem olacaktır.
 10. X-ray cihazında güç tüketimi maksimum 0,8kw olacaktır.
 11. X-ray cihazı; Maksimum çalışma şartlarında çekebileceği güce dayanıklı bir ON/OFF anahtarı ihtiva edecektir.
 12. X-ray cihazı; Özel tekerlekler yardımıyla hareket edebilecek ve vidalı kriko tarzında cihaz yukarı kaldırılarak, istenildiğinde sabitlenebilir özellikte olacaktır.
 13. X-ray cihazı; En az 80 KV gücünde x-ray jeneratörüne sahip olacaktır.
 14. X-ray cihazında radyasyon kaçağı; Kabin yüzeyinden 5 cm uzaklıkta 0.1 mRad/Saat’ den daha fazla olmayacaktır. (Bu testler maksimum çalışma voltajı altında yapılacaktır.)
 15. X-ray cihazında Konveyör yüksekliği 675mm ve Konveyör bant hızı 0.22 metre/saniye olacaktır. İstenildiğinde bant hızı yavaşlatılabilir ya da arttırılabilir özellikte olacaktır.
 16. X-ray cihazının rezolüsyon yoğunluğu en az 0.101mm olacaktır.
 17. X-ray cihazında çelik saca işleme kalınlığı (PENETRATION) en az 10 mm olacaktır.     X-ray cihazında maksimum penetration limitlerini aşmayan bir kalınlıktaki çelik saç arkasına yerleştirilmiş organik maddeleri şekil olarak görüntüleyecektir. Sadece organik maddelerin görüntülenmesi istenildiğinde metalin altında kalan organik madde metalle beraber silinmeyecek ve fark edilebilecek şekilde görüntülenecektir.
 18. X-ray cihazı tarafından üretilecek x ışınları her türlü banyosu yapılmış ya da yapılmamış ISO1600 (33DIN) filmler ile manyetik bantları bozmayacak bir doz seviyesine sahip olacaktır.
 19. Teslim edilecek X-ray cihazı üzerinde açılır/kapanır ve kilitli bir pano olup, kontrol ünitesi üzerindeki bağlantıların her biri uluslararası kodlara göre numaralandırılmış olacaktır.
 20. X-ray cihazında kontrol klavyesi üzerinden konveyör için ileri-geri durdurma, büyütme, organik ve inorganik, siyah/beyaz, penetrasyon çoğaltma/azaltma, resim büyütme(zoom), network gibi işlemler yapılabilir.
 21. X-ray cihazı; Teşhise yönelik olarak 21,5” ebadında yüksek çözünürlüklü ve düşük radyasyonlu uluslararası standartlara uygun renkli monitör ihtiva edecek ve istenildiğinde bir switchle siyah-beyaz çevrilebilir özellikte olacaktır.
 22. X-ray cihazında kontrol işlemine tabi tutulan bagaj bir taraftan monitör üzerinde görüntülenirken aynı anda bu bagajın görüntüsü cihazın hafızasında saklanacak ve müteakip bagaj görüntüsü tarafından silinmeyecektir. Önceki görüntü bir tuş hareketi ile istenildiğinde tekrar ekrana getirilebilecektir.
 23. X-ray cihazı akıllı alarm yapabilecektir. (Kullanıcı alarm eşiğini ayarlayabilir ve geçirimsiz öğeler algılandığında acousto-optik alarm uyarısı gerçekleştirebilir.)
 24. X-ray cihazında görüntünün daha detaylı izlenebilmesi için ekranın bölgelere ayrılarak büyütülmesi (zoom) fonksiyonu olacak ve cihaz görüntüyü en az 8 kat büyütebilecektir.
 25. X-ray cihazında görüntü kaydı ve kayıt edilmiş görüntülerin tekrar ekrana getirilmesi (REPLAY) mümkün olacaktır. Maksimum bagaj boyutlarında en az 20.000 görüntünün kaydı yapılacaktır. Kayıt işlemi bilgisayar sabit diskine yapılacaktır.
 26. X-ray cihazında kontrol görüntüleri USB ile yedeklenebilir olacaktır.
 27. X-ray cihazında gün sonu faaliyet raporu alınabilme özelliği olacaktır ve operatörün kaçırabileceği sahte görüntüleri raporlayabilecektir.
 28. X-ray cihazının bilgisayar özellikleri en az 1 TB hafıza kapasitesi, 4 GB RAM, 2 MhZ işlemcisi olacaktır.
 29. X-ray cihazının içerisinde bir modem vasıtası ile uzaktan erişim sağlanarak 7/24 arıza giderilebilmeye elverişli olacaktır.
 30. X-ray cihazında yukarıda belirtilen 80.000 görüntü kapasitesinin dolması halinde, cihazın performansında herhangi bir değişme olmayacak ve son görüntü ilk görüntünün yerine kaydedilerek kayıt devamlılığı sağlanacaktır. Kaydedilmiş görüntülerin kayıt zamanına ait tarih ve saat bilgileri de bulunacaktır.
 31. X-ray cihazının kayıt fonksiyonu, bagaja ait görüntü bilgileri ekranda mevcut iken kayıt yapacak şekilde olacaktır. (VIDEO ACTIVATED) (Sadece cihazda bagaj kontrolü yapılırken kayıt olacak, kontrol yokken cihaz açık olsa dahi kayıt yapılmayacaktır.)
 32. X-ray cihazında kullanılan motor gürültüsüz çalışacak şekilde imal edilmiş olacaktır.Gürültü ses şiddeti en fazla 58 dB olmalıdır.
 33. X-ray cihazında kontrol edilecek bagaj ve paketlerin, cihaz tüneline rahatça girmesi ve tünelden çıktıktan sonra düşmemesi için konveyöre ilave olarak çıkışta en az 50 cm uzunlukta taşıma sehpası bulunacaktır. Çıkışta kullanılacak olan taşıma sehpasının yerden yüksekliği teklif edilen cihazların konveyör ünitesinin yüksekliği ile aynı olacaktır. Konveyör motorunun ileri-geri hareket imkanı olacak, aynı zamanda cihaz konveyörün ileri-geri hareketinde tarama yapabilecektir.
 34. X-ray cihazında bagaj kontrolü her iki yönlü olarak yapılabilecek olup, taşıma sehpası alyan vida ile her iki yönden cihaza sabitlenecek özellikte olacaktır.
 35. X-ray cihazıda konveyör bandının ileri-geri hareketi ve durdurulması buton vasıtasıyla sağlanacak, bandın taşıma kapasitesi 100 Kg’dan az olmayacaktır.
 36. X-ray cihazında radyasyon yayılmasını önlemek için konveyör tünelinin her iki ucunda kurşun- plastik parçalı perdeler ile veya radyasyon yayılımının minimum seviyede tutulmasını sağlayan uluslararası standartlara uygun önlemler alınmış olacaktır.
 37. X-ray cihazı; Radyasyon güvenliği ve sağlık açısından Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu tüzüğe göre hazırlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği şartlarına sahip olacaktır.
GENEL ŞARTLAR
 1. X-ray cihazı hiç kullanılmamış ve yeni olacaktır.
 2. X-ray cihazı imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl garantili olacaktır.
 3. X-ray cihazı milletlerarası standartlara uygun olarak imal edilmiş olacaktır.
 4. X-ray cihazıgüncel teknoloji ve tasarıma göre en az 2018-2019 imal yılına sahip olacaktır.
 5. X-ray cihazıteklif eden firmaya iso 9001, iso 27001 ve Tse hizmet yeterlilik belgelerine  sahip olması zorunludur.  
 6. X-ray cihazında herhangi bir arıza durumunda en geç 4 saat içerisinde yerinde destek verilebilecek
 7. X-ray cihazının üzerinde seri numarası, üretim tarihi, üretim yeri, marka, model ve üretici firma bilgileri yazılı bir etiket olacaktır.
 8. X-ray cihazı24 saat sürekli çalışmaya müsait olacaktır.
 9. X-ray cihazıve sistem bütünlüğünü sağlamak için cihazlar Smartguard modeli olacaktır.
 10. X-ray cihazıher türlü toz, rutubet, paslanma, ısı, düşme, çarpma ve vibrasyona
 11. X-ray cihazıilgili bağlantıları yapılmış ve çalışmaya hazır halde teslim edilecektir.
 12. X-ray cihazında şebeke voltajı, frekansı ile fiş ve prizlerde Türk (Avrupa) standartlarına
 13. Teklif edilen X-ray cihazına ait CE, EMC EN 61000, EN 60204 düşük voltaj uygunluk belgesi teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
 14. X-ray cihazı her türlü düşük ya da yüksek gerilimlere, kısa devrelere ve DC beslemelerinde ters     bağlantıya karşı korunmuş olacaktır

Teklif İste

Polimek PDKS Yazılımını ücretsiz denemek için demo talebi oluşturunuz.

Entegre Çalıştığımız Programlar

PDKS Ücretsiz Demo Talep Formu

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.