Ara
Close this search box.

Turnike Geçiş Sistemi Seçmek

Kalite, günümüzde işletmeler tarafından stratejik bir kavram haline gelirken, tüketiciler tarafından tercihleri belirleyen unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle aynı ürünün farklı yerlerde değişken fiyatlarıyla karşı karşıya kalabilmekteyiz.Bu değişken fiyatlara sahip olan ürünlerden turnike sistemlerinin, karşımıza çok sayıda fiyat seçeneği çıkmasının nedenlerini kısaca beraber ele alalım.

Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir.

Buna göre turnikelerin fiyatlandırılmasındaki ilk önemli husus ihtiyacın belirlenmesidir. Turnike seçiminde ilk olarak kullanılacağı ortamın bilgisine sahip olmamız gerekir. Turnikeler bir konser, etkinlik, festival gibi açık alanlarda mı; avm,kamu binası, havaalanı gibi kapalı alanlarda mı; yoksa havanın nemli olduğu bir ortamda mı kullanılacak?

Ortam bilgisi neden bu kadar önemlidir?

Ortam bilgisine göre tercih edilecek olan turnikelerin yapımında kullanılan malzemeler farklılık gösterir ya da uygulanacak bakım aralığı değişebilir; çünkü kapalı bir ortamda turnikeler çok fazla bir etkiye maruz kalmazken, havanın nemli olduğu bir ortamda yapı malzemesi zarar görebilir.

Bu yüzden turnikenin nerede kullanılacağı, direk olarak turnike malzemesini büyük ölçüde etkiler.

İkinci bir kıstas; ortalama kaç kişilik bir yerde kullanılacağıdır.

15 kişilik bir çalışanı olan firmada kullanılan turnikeyle; üç bin, beş bin ya da daha fazla çalışanı olan bir firmanın kullandığı turnikenin aynı olması beklenemez.

İlk örnekte belki iki dakikada bir geçiş olacakken; ikinci örnekte ise aynı anda on ,on beş kişi aynı turnikeden geçiş yapabilir.

Bu nedenle kullanacak olan kişi sayısı da turnike seçimini etkileyecek olan bir diğer etkendir.

Turnikelerin üretiminde kullanılan malzemenin de fiyat üzerinde etkisi büyüktür.

Turnike üretiminde paslanmaz çelik kullanılmaktadır, fakat paslanmaz çeliğin de bir çok kalitesi ve farklı kalınlıkları mevcuttur.

Kullanılan malzemenin kalitesine göre de fiyatlandırma yapılmaktadır. Bu durum da yine turnikelerle ilgili neden farklı fiyatların çıktığını açıklamaktadır.

Turnike sistemlerinin kullanım alanlarından sonra, ne için kullanılacağı da fiyatını etkileyecek faktörlerden birisidir. Bildiğimiz gibi turnikeler geçiş kontrol güvenliği sağlamakta kullanılmaktadır. Bu güvenliğin ne şekilde sağlandığı fiyat belirlenmesinde önemli rol oynar. Geçişlerin kartla olması, parmak iziyle olması, jetonla olması ya da biletli barkod okuyucuyla olması maliyetlerde farklılıklar çıkmasına neden olur. Yine aynı şekilde her üründe olduğu gibi boyut da fiyat belirlemede önemli bir ölçüttür.

Sonuç olarak turnike seçiminde nerede, hangi amaçla, ne için kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir. Üzerine eklenen veya çıkartılan herhangi birteknik özellik maliyetine etki etmektedir. Karar verirken bu durumların göz önünde bulundurulması gerekir.

Turnike seçimizi kolaylaştırmak için Polimek Elektronik olarak biz ücretsiz keşfe geliyor, ihtiyacınızı belirlemenize yardımcı oluyoruz..

Teklif İste

Polimek PDKS Yazılımını ücretsiz denemek için demo talebi oluşturunuz.

Entegre Çalıştığımız Programlar

PDKS Ücretsiz Demo Talep Formu

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.