Ara
Close this search box.

PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi 3.0 Şartnamesi

       POLİMEK PDKS SİSTEMİ PERSONEL DEVAM KONTROL ŞARTNAMESİ

                   POLİMEK PERSONEL DEVAM KONTROL 3.0 SMALL YAZILIM ŞARTNAMESİ 

 1. Personel Devam Kontrol 3.0 yazılımı Visual Studio.net platformunda Polimek tarafından geliştirilmiştir.
 2. MSSQL veri tabanını kullanmaktadır.
 3. Program dili Türkçe veya İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 4. Pdks 3.0 Small yazılımı Windows işletim sistemlerini desteklemektedir.
 5. Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcılar oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 6. Tanımlı kullanıcılar için yetkiler ayarlanabilmekte, kullanıcı yetkilendirme ekranından hangi sekmelere ve bölümlere giriş yetkisi verilirse oraya erişimi sağlanmaktadır.
 7. Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Aile Bilgileri, Kan Grubu, v.b.) tanımlanabilir.
 8. İzin tanımı izin türlerine göre (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık, Vizite, Rapor, Görevli, İş kazası, Doğum, Ölüm, Evlilik vb.) tanımlanabilmelidir.
 9. Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmelidir.
 10. Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmelidir
 11. Belirlenen tarih aralığında giriş-çıkış raporu, günlük gelmeyenler(devamsızlar) gibi raporlar alınabilmelidir.
 12. İlgili tarih aralığında izinli olan personellerin raporu alınabilmelidir.
 13. Anlık olarak İçerdekiler/Dışardakiler raporu alınabilmelidir.
 14. Belirlenen tarihler arasında işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporlarını verebilmelidir.
 15. Tüm personellerinizin seçime göre aktif (çalışan) ve pasif (işten ayrılmış) personellerin listesi alınabilmelidir.  
 16. Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 17. Yazılımdan alınan tüm raporlar excel, pdf, word, xml, html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 18. Yazılımı geliştiren firmanın ISO 27001, ISO 9001 kalite belgelerinin olması gerekmektedir.
 

                       POLİMEK PERSONEL DEVAM KONTROL 3.0 STANDART YAZILIM ŞARTNAMESİ 

 1. Personel Devam Kontrol 3.0 yazılımı Visual Studio.net platformunda Polimek tarafından geliştirilmiştir.
 2. MSSQL veri tabanını kullanmaktadır.
 3. Program dili Türkçe veya İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 4. Pdks 3.0 Profesyonel yazılımı Windows işletim sistemlerini desteklemektedir.
 5. Yazılım tek şirketi ve tek kullanıcısı olan işletmelerde kullanılır olmalıdır.
 6. Tanımlı kullanıcı için yetkiler ayarlanabilmekte, kullanıcı yetkilendirme ekranından hangi sekmelere ve bölümlere giriş yetkisi verilirse oraya erişimi sağlanmaktadır.
 7. Kullanıcı Logları(işlemleri) geri planda saklanmakta ve kullanıcı ne tür işlem yapmış görülebilmektedir.
 8. Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Aile Bilgileri, Kan Grubu, v.b.) tanımlanabilir.
 9. Personel tanımları üzerinden kişilere ek bilgiler (görev, meslek kodu, statü, hesap kodu, sgk tür, detay kodu vb.) tanımlanabilmektedir.
 10. İstenirse Personel üzerindeki (Rapor, Kişiye ait evraklar, ISG gerekli Evraklar, Tutanaklar vb.) dosyaların dijital hali tutulabilmektedir.
 11. Şirket, departman, alt departman, birim, alt birim tanımlamaları oluşturulabilir.
 12. Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmelidir.
 13. Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek, çay molaları vb..) ayrı ayrı tanımlanabilmelidir.
 14. Bu çalışma grupları içerisinde 5 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla, akdi tatil fazla, hafta tatili fazla, resmî tatil fazla, dini bayram resmî tatil gibi) ve fazla mesaide verilen mola (yemek, çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
 15. Çalışma vardiyaları (grupları) ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 16. Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık, Vizite, Rapor, Görevli, İş kazası, Doğum, Ölüm, Evlilik vb.) tanımlanabilmektedir.
 17. Oluşturulan her izin türü tanımı için; SSK gününün dâhil edilip edilmeyeceği, hafta tatilinin ve resmî tatillerin izin gününden sayılıp sayılmayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 18. İzin kayıtların kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmelidir.
 19. İzinde çalışanlarda baskınlık ve bunların raporları yazılımdan alınabilmelidir.
 20. İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülmesi sağlanabilmelidir.
 21. Yıl içerisindeki resmî tatiller ve yarım gün resmî tatiller tanımlanabilmelidir.
 22. Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmelidir.
 23. Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir. Böylelikle giriş-çıkış kayıtlarının karışması engellenebilmelidir.
 24. Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmelidir
 25. Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmelidir.
 26. Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmî tatil, yıllık izin, ücretli izin, vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmelidir.
 27. Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri, puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmelidir.
 28. Hafta tatili hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmelidir.
 29. Denkleştirme ile çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük, Haftalık, Aylık) tamamlanabilmelidir.
 30. Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmelidir.
 31. Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmelidir.
 32. Sistem içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması, fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmalıdır.
 33. Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik göstererek, size uygun özel tanımlamalarda eklenebilmelidir.
 34. Belirlenen tarih aralığında giriş-çıkış raporu, günlük gelmeyenler(devamsızlar) gibi raporlar alınabilmelidir.
 35. İlgili tarih aralığında izinli olan personellerin raporu alınabilmelidir.
 36. Anlık olarak İçerdekiler/Dışardakiler raporu alınabilmelidir.
 37. Belirlenen tarihler arasında işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporlarını verebilmelidir.
 38. Tüm personellerinizin seçime göre aktif (çalışan) ve pasif (işten ayrılmış) personellerin listesi alınabilmelidir.  
 39. Detaylı Giriş Çıkış (Normal çalışma süresi, giriş çıkış saatleri, eksik süre, devamsız süresi, fazla mesai, izin bilgileri, izin açıklaması, çalışma vardiyası) raporu alınabilmelidir.
 40. Erken/Geç Gelenler ve Erken/Geç Gidenler raporları alınabilmelidir.
 41. Belirli tarih veya tarihlerde izinli olan personeller izin günlerinde iş yerine gelip çalışma yaparlarsa bu durumun raporları alınabilmelidir.
 42. Anlık olarak içerdeki personel sayısı raporlanabilmelidir.
 43. Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 44. Puantaj sonrası Ayrıntılı Rapor (Aylık Ayrıntılı İcmal), Ascii(Aylık Toplam) Rapor, Devamsızlar Raporu, Çalışma Grubu Raporu(Personel Ay İçerisinde Hangi Vardiyada Kaç gün Çalışmış),Fazla Mesai Detaylı/Özet Rapor, Hafta Tatilinde/Resmi Tatilinde Çalışanlar Raporu vb. Raporlar alınabilmektedir,
 45. Puantaj sonrasında Çalışma Tablosu raporu, ay içinde fiili gelen gelmeyenler raporunu verebilmelidir.
 46. Puantaj sonrası Yoklama Raporu, Telafi çalışması Raporu alınabilmelidir.
 47. Sistem bordro programlarına uyumlu çıktı dosyaları verebilmelidir.
 48. Yazılımdan alınan tüm raporlar excel, pdf, word, xml, html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 49. Polimek Elektronik, TSE’nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.
 50. Yazılımı geliştiren firmanın ISO 27001, ISO 9001 kalite belgelerinin olması gerekmektedir.

 

                          POLİMEK PERSONEL DEVAM KONTROL 3.0 PROFESYONEL YAZILIM ŞARTNAMESİ 

 1. Personel Devam Kontrol 3.0 yazılımı Visual Studio.net platformunda Polimek tarafından geliştirilmiştir.
 2. MSSQL veri tabanını kullanmaktadır.
 3. Program dili Türkçe veya İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 4. Pdks 3.0 Profesyonel yazılımı Windows işletim sistemlerini desteklemektedir.
 5. Sınırsız sayıda kullanıcı(client) desteği olup, aynı anda çok kullanıcılı çalışma imkânı sağlamaktadır.
 6. Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcılar oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 7. Tanımlı kullanıcılar için yetkiler ayarlanabilmekte, kullanıcı yetkilendirme ekranından hangi sekmelere ve bölümlere giriş yetkisi verilirse oraya erişimi sağlanmaktadır.
 8. Kullanıcı Logları(işlemleri) geri planda saklanmakta ve hangi kullanıcı ne tür işlem yapmış görülebilmektedir.
 9. Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Aile Bilgileri, Kan Grubu, v.b.) tanımlanabilir.
 10. Personel tanımları üzerinden kişilere ek bilgiler (görev, meslek kodu, statü, hesap kodu, sgk tür, detay kodu vb.) tanımlanabilmektedir.
 11. İstenirse Personel üzerindeki (Rapor, Kişiye ait evraklar, ISG gerekli Evraklar, Tutanaklar vb.) dosyaların dijital hali tutulabilmektedir.
 12. Personel tanımlamaları üzerinden ücret bilgileri, yemek ve yol parası bilgileri girilerek, ay sonu maaş hesaplaması ayrıca bir bordro kısmına aktarılmadan yazılımdan alınabilmektedir. (Opsiyonel-PRO Versiyon)
 13. Kişiler üzerinde Karekod oluşturulabilir, oluşturulan bu karekodlar ilgili kartlara basılarak geçişler karekod yardımı ile sağlanabilmektedir. (Opsiyonel-PRO Versiyon)
 14. Karekod özelliği taşıyan okuyucu cihazlarımız üzerinden Geçişler Mobil telefonlar ile karekod oluşturularak sağlanabilmektedir. (Opsiyonel-PRO Versiyon-Mobil Uygulaması)
 15. Mobil Telefonlara yüklenecek uygulamamız ile görevli ve saha dışında çalışan personelleriniz giriş-çıkış hareketlerini bulundukları yerden yapabilmektedirler. (Opsiyonel-PRO Versiyon-Mobil Uygulaması)
 16. Sınırsız sayıda; şirket, departman, alt departman, birim, alt birim tanımlamaları oluşturulabilir.
 17. Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmelidir.
 18. Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek, çay molaları vb..) ayrı ayrı tanımlanabilmelidir.
 19. Bu çalışma grupları içerisinde 5 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla, akdi tatil fazla, hafta tatili fazla, resmî tatil fazla, dini bayram resmî tatil gibi) ve fazla mesaide verilen mola (yemek, çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
 20. Çalışma vardiyaları (grupları) ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 21. Çalışma Plan Oluşturma bölümü üzerinden planlama yapmaya yetkili vardiya amirleri, proje sorumluları vb. yöneticiler isterlerse vardiya planlamasını ve izinli olduğu günlerin (hafta tatili, yıllık izin) tanımlamalarını yapabilmektedirler. (Pro Versiyon)   
 22. Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık, Vizite, Rapor, Görevli, İş kazası, Doğum, Ölüm, Evlilik vb.) tanımlanabilmektedir.
 23. Oluşturulan her izin türü tanımı için; SSK gününün dâhil edilip edilmeyeceği, hafta tatilinin ve resmî tatillerin izin gününden sayılıp sayılmayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 24. Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
 25. İzin kayıtların kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmelidir.
 26. İzinde çalışanlarda baskınlık ve bunların raporları yazılımdan alınabilmelidir.
 27. İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülmesi sağlanabilmelidir.
 28. Yıl içerisindeki resmî tatiller ve yarım gün resmî tatiller tanımlanabilmelidir.
 29. Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmelidir.
 30. Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir. Böylelikle giriş-çıkış kayıtlarının karışması engellenebilmelidir.
 31. Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmelidir
 32. Denkleştirmeyle ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmelidir.
 33. Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmelidir.
 34. Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmî tatil, yıllık izin, ücretli izin, vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmelidir.
 35. Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri, puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmelidir.
 36. Hafta tatili hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmelidir.
 37. Denkleştirme ile çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük, Haftalık, Aylık) tamamlanabilmelidir.
 38. Denkleştirme işleminde eksik saatler ile ücretsiz izin, devamsız gün gibi kesintilerde fazla mesailerle denkleştirilip bu işleme dahil edilebilmelidir.
 39. Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmelidir.
 40. Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmelidir.
 41. Sistem içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması, fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmalıdır.
 42. Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik göstererek, size uygun özel tanımlamalarda eklenebilmelidir.
 43. Belirlenen tarih aralığında giriş-çıkış raporu, günlük gelmeyenler(devamsızlar) gibi raporlar alınabilmelidir.
 44. İlgili tarih aralığında izinli olan personellerin raporu alınabilmelidir.
 45. Anlık olarak İçerdekiler/Dışardakiler raporu alınabilmelidir.
 46. Belirlenen tarihler arasında işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporlarını verebilmelidir.
 47. Tüm personellerinizin seçime göre aktif (çalışan) ve pasif (işten ayrılmış) personellerin listesi alınabilmelidir.  
 48. Detaylı Giriş Çıkış (Normal çalışma süresi, giriş çıkış saatleri, eksik süre, devamsız süresi, fazla mesai, izin bilgileri, izin açıklaması, çalışma vardiyası) raporu alınabilmelidir.
 49. Erken/Geç Gelenler ve Erken/Geç Gidenler raporları alınabilmelidir.
 50. Belirli tarih veya tarihlerde izinli olan personeller izin günlerinde iş yerine gelip çalışma yaparlarsa bu durumun raporları alınabilmelidir.
 51. Anlık olarak içerdeki personel sayısı raporlanabilmelidir.
 52. Toplu İşlemler bölümünden ilgili excel şablonları ile dışarıdan personel verileri, izin verileri, giriş-çıkış verileri yazılıma aktarabilmelidir.
 53. Kişilere istenildiği zaman toplu kayıt giriş-çıkış hareketi eklenebilmelidir.
 54. Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 55. Departman Bazlı giriş/çıkış raporu alınabilmelidir.
 56. Personel Çalışma süreleri ve tüm hareketler listesi alınabilmelidir.
 57. Departman bazlı çalışma süreleri raporu ile Normal Çalışma ve Fazla Mesai çalışma süreleri toplamlarını departmanlara göre verebilmelidir.
 58. Puantaj sonrası Ayrıntılı Rapor (Aylık Ayrıntılı İcmal), Ascii(Aylık Toplam) Rapor, Devamsızlar Raporu, Çalışma Grubu Raporu(Personel Ay İçerisinde Hangi Vardiyada Kaç gün Çalışmış),Fazla Mesai Detaylı/Özet Rapor, Hafta Tatilinde/Resmi Tatilinde Çalışanlar Raporu vb. Raporlar alınabilmektedir,
 59. Puantaj sonrasında Çalışma Tablosu raporu, ay içinde fiili gelen gelmeyenler raporunu verebilmelidir.
 60. Puantaj sonrası Yoklama Raporu, Telafi çalışması Raporu, Yıllık Raporlar alınabilmelidir.
 61. Çalışanların işe giriş, doğum tarihi, varsa geçmişten devreden izin toplamı gibi bilgilerine göre Yıllık İzin takibi iş kanunu veya sözleşmeli olarak yapılabilmelidir.
 62. Yazılım günlük gelenler, gelmeyenler, geç gelenler, erken çıkanlar, izinliler, hafta tatilinde olanlar ilgili bölümlere göre belirlenecek ilgili gün ve saatlerde sorumlu kişilere mail bildirimi yapabilmelidir.
 63. Yazılım önceden belirlenen değerlere göre yıllık fazla mesai uyarısı, toplam çalışma saati, aralıksız çalışma saati, en az dinlenme saati, gece fazla çalışma saatleri gibi veriler belirlenecek ilgili gün ve saatlerde sorumlu kişilere mail bildirimi yapabilmelidir.
 64. Yazılımdan istenirse ay sonu ayrıca bir bordro programına ihtiyaç duyulmadan, maaş parametreleri tanımlanarak, maaş hesaplaması yapılabilmektedir.
 65. Maaş hesaplarının bilgileri saklanarak, geçmiş aylara yönelik kontrol imkânı sağlanabilmektedir.
 66. Yazılım tarafında kullanıcı tarafından silinen veriler geri dönüşüm kutusunda saklanmalı gerektiğinde bu veriler geri kazanım yöntemiyle tekrar geri alınabilmelidir.
 67. Geçiş sistemlerine ait tüm okuyucu cihazlarında günlük otomatik kayıt aktarım ayrıca bir manuel işleme gerek kalmadan ilgili servislerle yapılabilmelidir.
 68. Terminal izleme bölümüyle cihazların anlık haberleşme kontrolleri yapılabilmeli, online izleme ile cihazlarda geçiş verileri bu ekrandan görüntülenmelidir.
 69. Alan tanımlama yöntemiyle cihazlar belirli alanlara dahil edilebilmeli ve bu alanlara ait cihazların verileri ile anlık alanlarda olan kişiler görüntülenebilmelidir.
 70. Sistem bordro programlarına uyumlu çıktı dosyaları verebilmelidir.
 71. Yazılımdan alınan tüm raporlar excel, pdf, word, xml, html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 72. Polimek Elektronik, TSE’nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.
 73. Yazılımın Mobil uygulaması ile kart yerine karekodla geçiş imkânı sağlanabilmelidir. (Opsiyonel-PRO Versiyon-Mobil Uygulama)
 74. İstenirse Mobil uygulamalar ile günlük gelen, gelmeyen geç kalanlar gibi raporlar alınabilmelidir. (Opsiyonel-PRO Versiyon- Mobil Uygulama)
 75. Mobil uygulamalar ile araç ve km takibi yapılabilmelidir. (Opsiyonel-PRO Versiyon- Mobil Uygulama)
 76. Yazılımı geliştiren firmanın ISO 27001, ISO 9001 kalite belgelerinin olması gerekmektedir.

 

Teklif İste

Polimek PDKS Yazılımını ücretsiz denemek için demo talebi oluşturunuz.

Entegre Çalıştığımız Programlar

PDKS Ücretsiz Demo Talep Formu

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.