Ara
Close this search box.

Kurumsal Hayatta İletişimin Önemi

İletişim, bireyle başlar. İlk iletişim dilimiz içgüdüsel ve tepkiseldir, ağlar ya da güleriz. Sonrasında bize bakım veren kişiyi taklit ederek iletişimi öğrenir ve sürdürürüz. Önce kendimizle sonra aile ve yakın çevremizle iletişim kurarız. Sosyal hayatın başlamasıyla; iletişim kurduğumuz insanlar artar ve iletişim çeşitleri, iletişim dili, rollerin iletişim dilimize etkisi, doğrudan ya da dolaylı iletişim kurmak ve dinleme becerisi gibi faktörler devreye girer. Bu noktada da kişinin sosyal zekâsı ve kendi iletişim diline yaptığı yatırım önem kazanır.

İletişim karşılıklıdır, iletişim kurmak isteyen iki ya da daha fazla tarafın, kullanacakları herhangi bir yolla mesajlarını birbirlerine iletmeleri ve karşılığında geri bildirim vermeleri ile tamamlanır. Bu sürecin en akıcı ve temiz şekilde ilerlemesi kişilerin doğru yolları, doğru araçlarla, doğru zaman ve sırayla kullanmaları ile ilgilidir.

Hayatın her alanında olduğu gibi, kurumsal hayatta da sağlıklı iletişim kurmak çok önemlidir. Tam bu noktada kurum kültürü kavramı ortaya çıkar. Kurum kültürü işletmenin iletişim yöntemi hakkında birçok ipucu verir. Doğru iletişim, kurum kültürünün bir parçası haline geldiyse zaman tasarrufu, çalışan performansının yükselmesi, çatışmaların ve iletişim kazalarının engellenmesi sağlanmış olur. İletişim araçlarının kullanımının standartlaştırılması, kurum içi iletişimde şeffaf bir geribildirim sistemi kurulması iş verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir.

Günün büyük bir kısmını birlikte geçirdiğimiz çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, çözüm ortaklarımız, müşteri ve tedarikçilerimizle doğru iletişim kurmak; verimli, huzurlu ve dinamik bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Bunun da temeli iletişimin genel yapısını, kurallarını, süreçlerini ve engelleri bilmektir. Gün içerisinde aldığımız ve ilettiğimiz mesajlar hangi iletişim yoluyla olursa olsun (sözlü, sözsüz, yazılı vb.) karşımızdaki alıcıya ne kadar doğru yolla, engelsiz ve net giderse; iş planlarımıza o kadar uyabiliriz ve üretimimizi verimli hale getirmiş oluruz.

Sonuç olarak, iş hayatında etkili iletişim kurmak hem kişinin kariyer gelişimi, hem huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı, hem de kurumsal gelişim anlamında büyük önem taşımaktadır.

Teklif İste

Polimek PDKS Yazılımını ücretsiz denemek için demo talebi oluşturunuz.

Entegre Çalıştığımız Programlar

PDKS Ücretsiz Demo Talep Formu

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.