AR-GE Tasarım Merkezi Yazılımı Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin, gelişmenin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.

Teklif ya da Bilgi Alın!

Yazılım Hakkında

Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin, gelişmenin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet ve Refah Sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; ürünlerin işlevlerinin arttırılması, yerli üretimin teşviki, bilgi toplumuna geçiş ve üretimde uluslararası düzeyde söz sahibi olabilmek ve Ar-Ge, tasarım personelinin arttırılıp nitelikli iş gücü istihdamının sağlanması amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.Bu kapsamda bakanlık tarafından kontrol edilip desteklenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmuş ve kurulmaktadır.

Polimek Elektronik olarak bizde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde görevli ve çalışan personelin giriş-çıkış ve çalışma zamanlarını kontrol eden ve raporlayan sistemler ve yazılımlar geliştirmekteyiz.

Ar-Ge ve Tasarım işi; konuya odaklanmayı ve bilgi kontrolünü gerektirir. Bu nedenle; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde kontrollü giriş-çıkış esastır. Bu alanlara sadece bu merkezlerde çalışanlar ve yetkililer girebilir ve tüm dikkatini işine vererek tam zamanlı olarak işlerini yaparlar. Bu merkezlerin kontrol verileri Bakanlık ile paylaşılmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde kullanılacak okuyucu tiplerinde herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.Okuyucular aynı zamanda turnikelerle de desteklenebilir.